Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego NSZZ "Solidarność" -80. Bydgoszcz 2018

3 marca 2018 roku w Bydgoszczy odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Członków Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego NSZZ "Solidarność" -80. Zostało ono poprzedzone mszą św. za ś.p. Kol. Andrzeja Rybaka. Na Posiedzeniu omawiano bieżące sprawy Regionu oraz sytuację w zakładach pracy. Przewodniczący przedstawił preliminarz wydatków za 2017 rok oraz propozycję preliminarza na 2018 rok, które zostały przyjęte jednogłośnie. Ustalono także termin Regionalnego Zjazdu Delegatów na dzień 14 kwietnia 2018 roku.

Dziękujemy Kol. Stanisławowi Mrówce za udostępnienie sali na Posiedzenie Zarządu Regionu w siedzibie S.M. "Budowlani". 
 
Zdjęcia (Kliknij Tutaj !!!)