Sprawozdawczy Regionalny Zjazd Delegatów Włocławek 2018

 

14 kwietnia 2018 r. odbył się Regionalny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionu Kujawsko – Pomorskiego NSZZ „Solidarność” -80.

Zjazd przebiegał zgodnie z przyjętym jednogłośnie Porządkiem Obrad.

Zjazd otworzył Przewodniczący Józef Korpusiński. Następnie wprowadzono sztandar i odśpiewano Hymn Państwowy oraz powitano Delegatów i przybyłych Gości, wśród których byli Przewodniczący Komisji Krajowej - Marek Mnich, Pani mecenas Anna Elert oraz Kapelan NSZZ "Solidarność" -80 - Ojciec Damian Kosecki.

W części organizacyjnej zostali wybrani:

  1. Przewodniczący Zjazdu
  2. Protokolant
  3. Sekretarz Zjazdu
  4. Komisja Mandatowa
  5. Komisja Skrutacyjna
  6. Komisja Uchwał i Wniosków

Następnie został odczytany protokół Komisji Mandatowej, która stwierdziła quorum i prawomocność Zjazdu.

W kolejnej części Zjazdu zostało odczytane Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za 2017 rok oraz Sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdań oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Regionu za okres sprawozdawczy – głosowanie zakończyło się jednogłośnym przyjęciem.

 

Po dyskusjach Delegatów w wolnych wnioskach oraz przemowach - Przewodniczącego KK Marka Mnicha ora Ojca Damiana, przystąpiono do części końcowej - Komisja Uchwał i Wniosków zaprezentowała wszystkie Uchwały i Wnioski, które zostały przegłosowane.

Na tym zakończono Sprawozdawczy Regionalny Zjazd Delegatów. Szczególne podziękowania dla przybyłych Delegatów i Gości. 

 
Zdjęcia (Kliknij Tutaj !!!)