38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych - 29.08.2018 r. Świnoujście

29 sierpnia 2018 roku przy ulicy Wybrzeże Władysława IV przy pomniku „W XX rocznicę strajków sierpniowych 1980 roku w Świnoujściu” Komisja Krajowa NSZZ Solidarność 80 zorganizowała uroczystość upamiętniającą podpisanie Porozumień Sierpniowych w roku 1980.

Wspomniane uroczystości były jednocześnie przypomnieniem o innym ważnym wydarzeniu, czyli 30. rocznicy strajków sierpniowych, które miały miejsce w portach Szczecin – Świnoujście w 1988 roku. Jak co roku w uroczystościach liczny udział wzięły delegacje NSZZ ”Solidarność” -80 wraz z pocztami sztandarowymi z całego kraju, na czele z przewodniczącym Komisji Krajowej Markiem Mnichem. W uroczystościach upamiętniających podpisanie Porozumień Sierpniowych w roku 1980 w Świnoujściu wzięli również udział: zastępca Prezydenta Świnoujścia Paweł Sujka, radni Rady Miasta oraz delegacje gospodarki morskiej portów Szczecin – Świnoujście.

 

Materiał www.tvswinoujscie.pl