Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Ciechocinku

W dniu 18 września 2018  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Ciechocinku  zorganizowała konferencję pt. ,,Uwarunkowania i ograniczenia dynamicznego rozwoju regionu Kujaw i Pomorza w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju Kraju”, na którą zaproszono przedstawicieli Regionu Kujawsko-Pomorskiego NSZZ ,,Solidarność”-80. Konferencja miała charakter panelowy. Całość składała się z trzech paneli:

  • pierwszy był strony rządowej ,,Budowa infrastruktury transportowo-logistycznej regionu Kujaw i Pomorza w kontekście rozwoju transportu intermodalnego”
  • drugi strony pracodawców ,, Gospodarka wodna szansą na zrównoważony rozwój Polski i województwa kujawsko-pomorskiego”
  • trzeci strony pracowniczej ,,Bezpieczeństwo zdrowotne w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Zaproszeni byli też przedstawiciele rządu - obecny był minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, przedstawiciele Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Przedstawiciele Marszałka Województwa. Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, organizacji użyteczności publicznej, stowarzyszeń oraz inni zaproszeni goście. Na miejscu można było skosztować produktów regionalnych wystawionych przez lokalnych producentów.

Dialog Społeczny prowadzony w województwie kujawsko-pomorskim skupiał się zawsze, nie tylko na rozwiązaniu spraw społecznych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, ale również na zapewnieniu warunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz zwiększeniu konkurencyjności społecznej. Celem organizowania konferencji była identyfikacja czynników mających decydujący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego.

 Ireneusz Wieczorkiewicz

 

Zdjęcia (Kliknij Tutaj !!!)