Wybory w ZW FZZ 21-22.02.2019

W dniach 21-22.02.2019 roku odbyło się posiedzenie sprawozdawczo – wyborcze Zarządu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Forum Związków Zawodowych. Podczas posiedzenia jednomyślnie przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu.  Jednym z punktów obrad był temat ”CZY PROTESTY LUDZI PRACY OZNACZAJĄ BRAK WSPÓLNEGO DIALOGU?”. Ustalono także kierunki działalności ZW FZZ na nową kadencję.

Głównym punktem posiedzenia były wybory do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego FZZ. Przewodniczącym ponownie został wybrany Andrzej Arndt. Wybrano także sześciu Wiceprzewodniczących tj. Józefa Korpusińskiego, Halinę Peplińską, Piotra Kujawę, Sławomira Wittkowicza, Jarosława Szyszkę oraz Włodzimierza Sassa. Zarząd Regionu Kujawsko-Pomorskiego nadal ma 6 przedstawicieli w ZW FZZ.