Manifest przeciwko antyspołecznej polityce Rządu i pozorowanemu dialogowi społecznemu!

Grupa około 30 tysięcy związkowców z Forum Związków Zawodowych z całego kraju uczestniczyło w sobotnim tzw. marszu gwiaździstym w Warszawie. Był on kulminacją czterodniowych manifestacji trzech reprezentatywnych central związkowych zorganizowanych pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”.

Kolumna FZZ wyruszyła ok. godziny 12.00 spod Stadionu Narodowego, skąd przeszła do Ronda de Gaulle a. Tam powitał jej uczestników Przewodniczący Forum Tadeusz Chwałka. Wyraził swoją radość i wdzięczność członkom FZZ, którzy tak licznie przybyli do stolicy na manifestację 14 września 2013 r., a także brali udział przez trzy poprzednie dni w pikiecie pod Sejmem. Jak podkreślił "serce rośnie, gdy widzi się tak liczną grupę przedstawicieli naszej organizacji zjednoczoną w walce o wspólne cele: o prawdziwy dialog Rządu ze związkami, o prawo do godnej pracy za słuszne wynagrodzenie, o zaprzestanie oszukiwania społeczeństwa przez rządzących".