Posiedzenie Członków Zarządu Regionu "Solidarność" -80

W dniu 08.03.2014 odbyło się posiedzenie Członków Zarządu Regionu "Solidarność" -80 we Włocławku.

Przewodniczący zaczął od powitania gości oraz złożenia życzeń naszym Koleżankom z okazji Dnia Kobiet. Następnie przeszedł do porządku obrad który został przyjęty jednogłośnie. Na posiedzeniu zostały poruszone bieżące sprawy regionu, sprawozdania z zakładów pracy oraz został ustalony termin Zjazdu Delegatów Regionu-Kujawsko Pomorskiego.