Posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" - 80

W dniu 25.03.2014 odbyło się posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" - 80 we Włocławku.

Komisja Rewizyjna spotkała się kolejny raz w obecnej kadencji; zajęła się kontrolą finansową związku oraz poprawności wykonywania Uchwał.

Z kontroli został sporządzony odpowiedni protokół.