REGION

KUJAWSKO-POMORSKI

Posiedzenie Członków Zarządu Regionu "Solidarność" -80

W dniu 26.04.2014 odbyło się posiedzenie Członków Zarządu Regionu "Solidarność" -80 we Włocławku.

Przewodniczący zaczął od powitania gości, a następnie przeszedł do porządku obrad który został przyjęty jednogłośnie. Na posiedzeniu omawiano bieżące sprawy regionu, podsumowano Sprawozdawczy Zjazd Delegatów, który odbył się 05.04.2014 oraz jak zawsze omówiono sytuacje w zakładach pracy.

Przewodniczący podał termin oraz miejsce Krajowego Zjazdu Delegatów, tj. 08-10.05.2014 w miejscowości Żarnowska koło Łeby. Z Regionu Kujawsko-Pomorskiego udział w Zjeździe weźmie 8 Delegatów. 

Regionalny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionu Kujawsko – Pomorskiego NSZZ „Solidarność” -80

 

W dniu 05.04.2014 odbył się Regionalny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionu Kujawsko – Pomorskiego NSZZ „Solidarność” 80 we Włocławku, w Pałacu Bursztynowym.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, Przewodniczący Józef Korpusiński przywitał Delegatów i Gości, m.in. Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”- 80 - Marka Mnicha.

W części organizacyjnej Zjazdu wybrani zostali:

Przewodniczący Zjazdu

Protokolanci

Sekretarz Zjazdu.

Następnie zostały powołane Komisje:

Komisja Mandatowa

Komisja Skrutacyjna

Komisja Uchwał i Wniosków

Komisja Mandatowa ustaliła na podstawie listy obecności frekwencję 78,26%, co pozwoliło uprawomocnić Zjazd do podejmowania decyzji oraz uchwał - sporządzono odpowiedni protokół. Następnie jednogłośnie został przyjęty Porządek Obrad. Głos zabrał Przewodniczący Komisji Krajowej – Marek Mnich, który opowiedział o działalności Komisji Krajowej i przedstawił wizje NSZZ „Solidarność” - 80 na przyszłość.

W części Sprawozdawczej Przewodniczący odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu za 2013 r. Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli Zarządu Regionu, w którym nie stwierdzono żadnych uchybień dotyczących finansów jak i wykonywania Uchwał. Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi Regionu Kujawsko - Pomorskiego.  

Po przerwie kawowej rozpoczęło się głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Przewodniczącego Regionu i Komisji Rewizyjnej oraz nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Regionu za okres sprawozdawczy. Głosowania zakończyły się jednogłośnie „za”.

Na zakończenie, po uroczystym obiedzie i zdjęciach pamiątkowych, Delegaci rozjechali się w swoje strony.

Wszystkim bardzo dziękujemy za przybycie na Zjazd.

Zdjęcia - Kliknij tutaj !

Posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" - 80

W dniu 25.03.2014 odbyło się posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" - 80 we Włocławku.

Komisja Rewizyjna spotkała się kolejny raz w obecnej kadencji; zajęła się kontrolą finansową związku oraz poprawności wykonywania Uchwał.

Z kontroli został sporządzony odpowiedni protokół.

Kontakt

ul. Traugutta 26

87-800 Włocławek

tel./fax: 54 411-27-70

kom. 609-576-000

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

30-lecie Solidarność -80

Marek Mnich przemówienie